training

  1. training

Uit ervaring blijkt dat in veel organisaties het subsidiebewustzijn niet groot is. Om dit te vergroten bieden wij subsidietrainingen aan. Na deze trainingen weet u welke subsidiemogelijkheden er voor uw organisatie zijn, hoe u het beste van deze mogelijkheden gebruik kunt maken en vervolgens op een juiste en volledige wijze kunt verantwoorden.

Het aanbod bestaat uit de volgende trainingen:

  • De wereld van subsidies (max. 2 dagdelen)

Doelgroep: medewerkers van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Subsidiekansen signaleren en benutten.
- Actuele Nederlandse en Europese subsidieregels.
- Trends en ontwikkelingen.
- Rechten en plichten.
- Tips voor een optimaal subsidieresultaat.

  • Accountant en subsidie (max. 2 dagdelen)

Doelgroep: accountants, financiële medewerkers en adviseurs. Binnen deze training worden de volgende vakgebieden aangehaald:

- Accountancycontrole.
- Administratieve Organisatie /Intern Beheer (AO/IB).
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Bij het samenstellen van het cursusaanbod vormen kwaliteit en actualiteit de uitgangspunten. Tijdens onze trainingen besteden wij daarom veel aandacht aan de theorie én de praktijk. Hierdoor kan de cursist effectiever functioneren in zijn of haar omgeving.

Kapar Consulting heeft uitgebreide ervaring met het verzorgen van dergelijke cursussen. De docenten hebben ruime ervaring met subsidies, administratieve verantwoording en accountancycontroles en weten wat er in de praktijk speelt.