bestuursrecht

  1. bestuursrecht

Als u een negatieve beschikking ontvangt, betekent dit dat uw verzoek om subsidie wordt afgewezen. De subsidieverlening wordt dan op inhoudelijke of budgettaire gronden geweigerd. Het bestuursorgaan wijst een verzoek af als het reden heeft aan te nemen, dat bijvoorbeeld:

  • het project niet past binnen de doelstelling van het beleid;
  • u de beoogde activiteiten niet of niet geheel realiseert;
  • u niet voldoet aan de subsidieverplichtingen.


Daarnaast kan het voorkomen dat u moet toetsen of uw organisatie staatssteun ontvangt. Verder dient u een samenwerkingsovereenkomst met uw projectpartners op te stellen als u (inter)nationaal samenwerkt en hiervoor financiering en subsidie ontvangt.   

Dit zijn enkele voorbeelden van omstandigheden waarbij wij u als volgt juridisch kunnen ondersteunen:

  • Bezwaar en beroep

- Haalbaarheidstoets om te beoordelen of een bezwaar- of beroepsprocedure voldoende slagingskans heeft.
- Opstellen en indienen bezwaar- en beroepschrift. Vertegenwoordigen bij hoorzitting.

  • Staatssteun

Toetsing of uw project voldoet aan regelgeving inzake staatssteun om te voorkomen dat u later subsidie moet terugbetalen.

  • Samenwerking

- Monitoring van de compliance door alle partners (het consortium) om te voldoen aan de verplichtingen van een overheid zoals ministerie of Europese Commissie (EC).
- Toezicht op deelname van alle partners aan de overeenkomst (Grant Agreement).
- Voorstellen, vastleggen en beheren overeenkomst tussen partners (Consortium Agreement) over zaken zoals kennisverspreiding, IP management, en beslechting van interne geschillen.