disclaimer

  1. disclaimer

Doel en gebruik website
Aan de samenstelling van deze site wordt veel zorg besteed. Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Kapar Consulting. Door middel van de website wordt deze in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Kapar Consulting alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Kapar Consulting en haar activiteiten. 

De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact met ons op te nemen. 

Aansprakelijkheid 
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Bepaalde links in de Kapar Consulting website leiden naar bronnen die worden onderhouden door externe partijen waarover Kapar Consulting geen zeggenschap heeft. Kapar Consulting geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.