subsidies

 1. subsidies

Kapar Consulting is gespecialiseerd in subsidiezaken. Hieronder verstaan wij subsidies en (tax)credits van overheden en incentives van publieke en private fondsen. Deze kennis en ervaring hebben geleid tot het volgend model dat wij als basis gebruiken voor advies aan onze relaties:

De jarenlange ervaring met regionale, nationale en internationale wet- en regelgeving op dit terrein staat borg voor een ervaren professional. Up-to-date vakliteratuur, opleidingsprogramma’s, periodiek overleg met overheden en persoonlijke betrokkenheid staan garant voor hoogwaardig advies. Daarbij geldt als uitgangspunt een uitstekende bereikbaarheid met korte, directe lijnen waardoor u snelle, directe en flexibele ondersteuning krijgt.

Kapar Consulting adviseert en ondersteunt u op de volgende wijze:

 • Scan
  Met een scan onderzoeken wij voor uw organisatie alle relevante mogelijkheden op subsidiegebied. Wij matchen uw organisatieplan en -activiteiten aan de beschikbare subsidiewet- en regelgeving op regionaal, nationaal en Europees niveau.
   
 • Haalbaarheid
  Wij toetsen de geselecteerde projecten bij één of meerdere subsidieverstrekkers. Deze toets vindt plaats op basis van een beknopte projectomschrijving. Hierdoor beschikken wij over de informatie om een reële inschatting te maken van de slagingskans van het aanvraagtraject. Deze toets is van belang om onnodig kostbare en tijdrovende aanvraagtrajecten te voorkomen.
   
 • Aanvraag
  Bij een positieve slagingskans verzamelen en verwerken wij de benodigde projectinformatie. Hiermee stellen wij vervolgens de subsidieaanvraag samen. Eventuele aanvullende vragen van de subsidieverstrekker behoren ook tot onze werkzaamheden.
   
 • Beheer
  Uit subsidieregelingen komen verplichtingen jegens de subsidieverstrekker voort. Daarom dient in de beheerfase een administratieve organisatie te worden opgezet en gevoerd, die voldoet aan de betreffende regeling. Wij ondersteunen u bij het inrichten van de administratie en het samenstellen van tussenrapportages en declaraties. Voor de vermindering van administratieve lasten kunnen wij u diverse ICT-tools adviseren. 
   
 • Afronding
  De afrondingsfase behelst de financiële afronding en het verzorgen van de eindrapportage van een project. Wij ondersteunen u bij het samenstellen van eindrapportages en declaraties.