profiel

  1. profiel

Hakan Kapar heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring in het verwerven en verantwoorden van subsidies, fondsen, overheidskredieten en –garanties voor bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen en internationale consortia. Hij traint medewerkers, voert bezwaar- en beroepsprocedures en is auteur van vaktechnische artikelen op dit gebied. Zijn brede ervaring blijkt uit projecten zoals innovatie, investering, personeel, scholing, energie en milieu, waarvoor subsidies van € 1000 tot meer dan € 1 miljoen zijn gerealiseerd.

Naast zijn Master of Laws aan de Universiteit Maastricht heeft hij een Bachelor of Business Administration behaald aan de Internationale Hogeschool Breda. Tot aan de oprichting van Kapar Consulting in 2007 is hij als senior manager tien jaar verbonden geweest aan Deloitte en heeft daar als pionier een succesvolle subsidiepraktijk opgezet. In deze setting heeft hij ruime ervaring opgedaan met regionale, nationale en internationale subsidies en het voeren van bestuursrechtelijke procedures. Gedurende deze periode was hij ook tijdelijk gedetacheerd in Groot-Brittannië alwaar hij in samenwerking met zijn Britse collega’s internationale opdrachten heeft uitgevoerd. Hij heeft inmiddels een uitgebreid netwerk bij overheden en bedrijfsleven opgebouwd.